Kummelnäs gård 1889

Om Oss

Östra Kummelnäs Fastighetsägareförening har 293 medlemmar vilket utgör över 90% av de totala antalet fastighetsägare i området.

Historia

1907 köpte Kristna Egnahemsföreningen i Stockholm 133 tunnland mark som kom att kallas Östra Kummelnäs. Säljare var advokat John Viberg och Grosshandlare Frans Moberg.

Redan hösten 1907 stakades vägar och tomter ut i området. Man manade till sparsamhet med skogen och att avloppen inte skulle ledas till någon av sjöarna.
Totalt 269 tomter stod till försäljning fr.o.m våren 1908. När Östra Kummelnäs köptes fanns bara en väg från bryggan till norra delen.

En kristen alliansförening ’Östra Kummelnäs Förening för kristlig verksamhet’ bildades 1910 och 1925 lät man uppföra Kummelnäs Kapell. 1940 ombildades alliansföreningen till Östra Kummelnäs Fastighetsägareförening.

Läs mer om Kummelnäs historia på http://www.kummelnas.se/historia/

Styrelse

Ordförande Lars-Henrik Lindahl 2024
Ledamot Susanne Hagberg 2024
Ledamot Arne Björkman 2024
Ledamot Susanna Edwards 2024
Ledamot Helena Franzon 2025
Ledamot Philip Flygare 2025
Suppleant Andreas Wicklund 2024
Suppleant Renate Höglund 2025

Revisorer

Revisor Anders Bergkvist 2024
Revisorsuppleant Robert Eriksson 2025

Valberedning

Magnus Duvnäs 2024
Peter Zethraeus, sammank 2025

Medlem

Om du inte ännu är medlem så kan du bli det.