Årsmötesbeslut bekräftat på extra årsmöte

Vårt extra årsmöte avlöpte utmärkt utomhus vid Kapellet. Alla besökare var väl påpälsade och mötet kunde i raskt tempo bekräfta det ordinarie årsmötets beslut att överföra 400.000:- från Långsiktiga Fonden till Utvecklingsfonden. Detta för att frigöra medel för framtida underhåll av ÖKFs mark och byggnader. Nedan protokollet från mötet.