Extra årsmöte måndag 10 okt 19:00, vid Kummelnäs Kapell

Varmt välkomna till vårt extra årsmöte!
Mötet hålls för att bekräfta det ordinarie årsmötets beslut att överföra 400.000:- från Långsiktiga Fonden till Utvecklingsfonden. Detta för att frigöra medel för framtida underhåll av ÖKFs mark och byggnader.
(Enligt ÖKFs stadgar behöver detta beslut bekräftas av ett extra årsmöte)
Mötet hålls utomhus (kläder efter väder) och tar ca 20 minuter.


Välkomna!
Styrelsen